คติธรรม

คติธรรม
"บุคคลใดมีทุกข์มาก เพราะมีธรรมะน้อย  ...บุคคลใดมีทุกข์น้อย เพราะมีธรรมะมาก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น